Start

Kollektivavtal och kollektivavtalsliknande villkor

Publicerad 20 oktober 2023
Hej,
Jag ska upphandla konferenstjänster och har en fundering kring krav om kollektivavtal och kollektivavtalsliknande villkor. På er hemsida har ni kriterier man kan använda sig av vid krav på hållbarhet. där finns en bilaga som heter Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal. Är det en mer "allmän" bilaga som kan användas vid en upphandling så som konferenstjänster?
Mvh
Jessica Teljebäck
Strategisk Inköpare

Jessica Teljebäck

Publicerad 20 oktober 2023

Hej Jessica,

Tack för din fråga, och vad bra att ni funderar över arbetsrättsliga villkor i era upphandlingar.

Arbetsrättsliga villkor ska ställas i upphandlingar över tröskelvärdet om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för de som utför arbetet enligt kontraktet. Villkoren ska omfatta lön, semester och arbetstid och utgå från ett på arbetstagaren i fråga tillämpligt kollektivavtal. Nivåerna på villkoren ska motsvara de som lägst gäller enligt det centrala kollektivavtalet. Upphandlingsmyndigheten har gjort ett antal riskbedömningar för olika branscher och i dialog med arbetsmarknadens parter tagit fram arbetsrättsliga villkor baserade på kollektivavtal för några av de kategorier arbetstagare som berörs. Det är dock alltid upp till den upphandlande organisationen att göra en behövlighetsbedömning i anslutning till den enskilda upphandlingen.

I exemplet konferenstjänster behöver en upphandlande organisation ta reda på vilka kategorier av arbetstagare som kommer utföra arbete under kontraktets löptid och därefter bedöma om det föreligger risk för oskäliga arbetsvillkor för dem. Om så är fallet är vår rekommendation att först utgå från vårt stödmaterial och, om vi inte har gjort en riskbedömning eller tagit fram specifika villkor, identifiera vilket kollektivavtal som är tillämpligt på berörda arbetstagare. Därefter bör parterna i aktuellt kollektivavtal kontaktas för att i samråd med dessa ta fram villkor för lön, semester och arbetstid i nivå med deras avtal. De arbetsrättsliga villkoren ska sedan bifogas i upphandlingsdokumenten som särskilda kontraktsvillkor.

Läs mer
Läs mer om Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal och om våra publicerade riskbedömningar på vår webbplats. Du kan även läsa om hur man gör en behövlighetsbedömning och om våra publicerade arbetsrättsliga villkor baserade på kollektivavtal på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandlande organisationen ska, om det är behövligt, kräva att kontraktet ska fullgöras enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kontraktet ska tillförsäkras
  • 17 kap. 3 § LOU – om nivåerna på villkoren.

Återkom gärna om något är oklart eller om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

23 oktober 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.