Start

Anbudsöppning vid direktupphandling?

Publicerad 29 januari 2024
Om man gör direktupphandling och skickar ut offertförfrågan till tre leverantörer. Finns det några speciella krav på hur man öppnar inkommande offerter/anbud?

C

Publicerad 29 januari 2024

Hej,

Nej, som huvudregel finns det inget krav på hur anbuden ska öppnas, eftersom direktupphandling är ett förfarande utan särskilda formkrav. Du kan läsa mer om det i inlägget Vad gäller vid direktupphandling? i vår Frågeportal.

Om den upphandlande organisationen har begärt in anbud från flera anbudsgivare vid en direktupphandling ska den dock snarast möjligt underrätta de leverantörer som har lämnat anbud i direktupphandlingen om sitt beslut att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska vara skriftlig. Underrättelsen utlöser däremot inte någon avtalsspärr, du kan läsa mer om det i inläggen Avtalsspärr vid annonserad direktupphandling? och Vilka regler gäller när en upphandlande organisation väljer att annonsera en direktupphandling? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Joel

Jurist

02 februari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.