Start

Måste vi begära en förklaring av ett onormalt lågt anbud som ändå inte kan vinna upphandlingen?

Publicerad 14 februari 2024
Vi har fått ett anbud som förefaller vara onormalt lågt.
Anbuden i den aktuella upphandlingen utvärderas på grunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.
Anbudet är, trots det låga priset, inte aktuellt för tilldelning av kontrakt med anledning av kvalitetsbedömningen.
Behöver vi som UM ändå begära att leverantören förklarar det låga priset?

Upphandlare

Publicerad 14 februari 2024

Hej,

Av bestämmelsen i lagen framgår enbart skyldigheten för en upphandlande organisation att begära en förklaring till ett pris som organisationen har identifierat som onormalt lågt. Det görs i lagtexten ingen skillnad på om anbudet som förefaller vara onormalt lågt är aktuellt för tilldelning av kontraktet eller inte.

Syftet med bestämmelsen är dock att kontrollera att anbudet är allvarligt menat och att leveransen kan ske enligt kontraktet. Av den anledningen bör det, om anbudet inte är aktuellt för tilldelning, inte finnas någon generell skyldighet att vare sig begära en förklaring till ett onormalt lågt pris eller förkasta anbudet om inte anbudsgivaren lämnar en tillfredsställande förklaring.

Notera dock att om ni väljer att inte ifrågasätta det onormalt låga priset så ska anbudet utvärderas tillsammans med alla andra anbud. Det är alltså först om ni har begärt in en förklaring till priset och inte fått en tillfredsställande förklaring som ni kan förkasta anbudet. Tänk på att valet att begära en förklaring, eller inte, med följd att eventuellt förkasta ett anbud, kan få betydelse för en eventuell överprövning och konsekvenserna efter en sådan prövning.

Läs mer
Läs mer om onormalt låga anbud på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – den generella bestämmelsen om onormalt låga anbud
  • prop. 2015/16:195 s. 794–795 – syftet med bestämmelsen om onormalt låga anbud.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

16 februari 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.