Start

Ska vi som leverantör ange en NUTS-kod i vårt anbud?

Publicerad 22 mars 2024
Hej, vi besvarar anbud till regioner runt om i landet. Vi har på senaste tiden sett att det efterfrågas NUTS-kod. Hur svarar vi? Vårt huvudkontor är på Lidingö och vi säljer till regioner över hela Sverige. Skall vi ange kod för Lidingö och skall vi även ange kod för Sverige och vad är den i sådana fall?

Ida Johansson

Publicerad 22 mars 2024

Hej Ida,

NUTS-koden är något som den upphandlande organisationen ska ange i annonsen om upphandlingen och i efterannonsen. NUTS-koderna är en geografisk kod som används för att visa i vilket område en upphandling genomförs, var byggentreprenaderna eller tjänsterna huvudsakligen ska utföras eller vart varorna ska levereras. Det är alltså som utgångspunkt inte leverantören som ska fylla i denna kod.

I det fall en upphandlande organisation begär in en NUTS-kod i anbuden rekommenderar vi att ni kontaktar den upphandlande organisationen och begär ett förtydligande av vilka uppgifter det är som efterfrågas.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

22 mars 2024

En orsak kan vara att leverantörens NUTS-kod är en obligatorisk uppgift i EU:s standardformulär när den upphandlande organisationen ska efterannonsera upphandlingen. I det fallet är frågan om vilken NUTS-kod för leverantören som ska anges relevant om leverantören har kontor på, och utför leveransen från, flera plaster i landet.

Per Johansson

08 april 2024

Hej Per,

Det stämmer att NUTS-koden för leverantören ska anges i efterannonsen. Det är dock fortfarande den upphandlande organisationens ansvar att ange en sådan kod. För att underlätta för leverantörerna, speciellt små och medelstora företag, som inte är vana att lämna anbud i en offentlig upphandling bör den upphandlade organisationen inte begära in denna uppgift i anbudet. Den upphandlande organisationen bör i stället själv ta fram den aktuella NUTS-koden för leverantören i samband med efterannonseringen.

Vad gäller frågan om vilken NUTS-kod som ska tillämpas i det fall leverantören har kontor på, och utför leveransen från, flera platser i landet så framgår det enbart av genomförandeförordningen att det är organisationens fysiska adress som ska anges. Någon ytterligare vägledning i förordningen ges inte. En möjlig tolkning är dock att det handlar om den fysiska adress som organisationen har registrerat i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad.

I sammanhanget kan nämnas att Upphandlingsmyndigheten inte tar in statistikuppgifter om NUTS-koderna, varken från upphandlingsannonserna eller från efterannonserna.

Källhänvisning
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 (eForms) – EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar (konsoliderad version)
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

10 april 2024

Tack, vilken intressant läsning det blev på vår fråga. Jag uppskattar engagemanget.

Ida

10 april 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.