Start

Ska man alltid ange upphandlingens värde?

Publicerad 25 juni 2024
Måste man alltid avslöja upphandlingens värde i upphandlingar över direktupphandlingsgränsen? Vi ska köpa en enstaka maskin till ett värde över direktupphandlingsgränsen men under EUs tröskelvärde. Där utvärderingsgrunden bara är bästa pris. Tänker att om vi avslöjar upphandlingens värde så kommer anbudsgivare att lägga sig nära den budgeterade gränsen istället för att ange sitt bästa pris.

Andreas

Publicerad 25 juni 2024

Hej Andreas,

Uppgiften om kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde ska finnas med i annonsen, både vid upphandling över och under tröskelvärdet. Lagstiftaren har i förarbetena lyft att det finns en risk att det uppskattade värdet ses som ett riktvärde för leverantörerna och att priskonkurrensen därför minskar. I slutändan bedömdes dock denna risk som liten. Mot den bakgrunden och då uppgiften bedöms innebära ett betydande värde för statistiken samtidigt som den kan samlas in till en låg administrativ kostnad, infördes skyldigheten ändå.

Det kan nämnas att upphandlande organisationer inte är skyldiga att ange uppgifter som omfattas av sekretess i en annons. Vi känner dock inte till om uppgiften om uppskattat värde skulle kunna omfattas av någon sekretessgrund.

Läs mer om att annonsera på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 5 a och 14 §§ upphandlingsförordningen (2016:1162) – innehållet i annonser för anbudsinfordran vid upphandlingar över respektive under tröskelvärdet
  • Promemoria om EU:s nya förordning om upphandlingsannonser, s. 27 – om kravet på att ange kontraktet eller ramavtalets uppskattade värde i en annons.
  • 14 d § upphandlingsförordningen – begränsningar i skyldigheten att offentliggöra uppgifter i en annons under tröskelvärdena.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

26 juni 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.