Start

Socialt ansvarsfull odling frukt, ris & socker

Publicerad 30 maj 2024
Vilka länder utanför Sverige bedöms vara riskländer för KRAV ID 10397:2 ?

susanne

Publicerad 30 maj 2024

Hej Susanne,

Din fråga avser vilka länder utanför Sverige som kan bedömas vara riskländer för kravID 10397:2 . Socialt ansvarsfull odling.

Kriterieformuleringen inom livsmedel är likalydande för produktgrupperna frukt, grönsaker, ris och socker. Kriteriet ställas på produktnivå och bör ställas på produkter som kan följas upp på produktnivå.

KravID 10397:2:


Som stöd i den offentliga kundens riskanalys finns Riskanalystjänsten på Upphandlingsmyndighetens hemsidan inom följande produktgrupper:

Länk till Riskanalystjänsten med bedömningar:
Identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan | Upphandlingsmyndigheten

Om den offentliga kundens behov är att ställa sociala krav på leverantörskedjan (och inte enbart enskilda produkter) kan följande kriterier användas:

Läs mer om arbetsrättsliga villkor och hållbara leveranskedjor:
Hållbarhetskriterier för Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor | Upphandlingsmyndigheten

Om något är oklart vänligen återkom.

Hälsningar
/Monica

Monica

Hållbarhetsspecialist

03 juni 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.