Start

Energiprestanda

Nivå: Basnivå

En del av en tv:s totala miljöbelastning kommer från energianvändning i användningsfasen. Därför är det viktigt att ställa krav på att tv:n ska ha låg energianvändning.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
10115:3
Grupp:
Tv