Start

Innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i förbrukningsmaterial

Nivå: Avancerad nivå

Genom detta kriterium begränsas innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i bläck, toner och trumma ytterligare.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11344
Grupp:
Förbrukningsmaterial