Start

Returlådor för ökad cirkularitet

Nivå: Avancerad nivå

Användande av returlådor minimerar användandet av engångsemballage samtidigt som det möjliggör för en enklare och effektivare hantering i varuflödet. På avancerad nivå ska returlåda användas i hela värdekedjan för att bidra till en cirkulär omställning och övriga relevanta produktgrupper kan inkluderas efter överenskommelse med leverantör.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11462
Grupp:
Förpackningar livsmedel