Start

Ekologisk vara - tillägg nötkött

Nivå: Avancerad nivå

Ekologisk produktion av nötkött innebär bland annat att djuren ska vistas ute på bete i så stor utsträckning som möjligt. Foder ska till stor del produceras på den egna gården, vara utan GMO-innehåll samt vara odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och mineralgödsel. Upphandlande myndigheter som använder hållbarhetskriteriet på avancerad nivå för ekologisk vara- tillägg nötkött bidrar även till att ytterligare åtgärder för djurvälfärd och miljöhänsyn genomförs.  

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10235:2
Grupp:
Nötkött