Start

Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölk

Nivå: Avancerad nivå

Nötkött-och mjölkproduktion kan orsaka stora utsläpp av klimatgaser via djurens fodersmältning, foderproduktion, gödsel samt omvandling av naturlig mark till jordbruksmark för bete och foderodling. Det finns olika sätt att minska produktionens klimatpåverkan, exempelvis genom att minska användningen av fossil energi, använda förnybar el och tillämpa en utfodringsstrategi med syftet att minska klimatpåverkan. Upphandlande myndigheter som ställer krav på minskad klimatpåverkan från nötköttsproduktionen kan bidra till att nötkött och mjölk produceras med mindre klimatpåverkan.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11394
Grupp:
Mjölk och mjölkprodukter av komjölksråvara