Start

Textil som tjänst gör skillnad för klimatet

Publicerad 09 juni 2021

Textilier har en stor miljöpåverkan, både för att råvarorna kräver stora resurser när de produceras och för att vägen från råvara till färdigt plagg kräver både energi och kemikalier. Att tänka rätt i upphandlingen kan därför göra stor skillnad.

Textil påverkar miljön i alla delar av värdekedjan: vid produktionen av fibrer, vid tillverkning och behandling av först materialet och sedan produkten, vid transport genom hela värdekedjan och vid tvätt och skötsel av slutprodukten. Ett bra sätt att minska miljöpåverkan är att öka livslängden på textilierna. Att hyra eller välja begagnat är bättre än att köpa nytt, eftersom det förlänger livslängden och minskar behovet av nyproduktion.

Ett exempel på detta är Elis Textil Service, som innan uppköp hette Berendsen. De hyr ut, tvättar och hanterar varje år mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar, hygienutrustning och mattor åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare.

Tidig dialog är nyckeln

Upphandlingar görs ofta av andra personer än de som har behovet, och de har inte alltid möjlighet att sätta sig in i vad det är de ska upphandla. Kompetensen om vilka lösningar som finns, och hur olika lösningar påverkar miljön kan utvecklas. Nyckeln är tidig dialog.

– Säg att vi får krav på arbetskläder där fickorna ska ha en viss storlek. Då måste vi ta fram nya kläder som möter de kraven. Hade kravet i stället varit att lösa ett problem, till exempel att det ska få plats ett visst verktyg i fickorna, hade vi kunnat titta bland våra befintliga kläder om något passade. Oftast finns det mer hållbara lösningar som upphandlaren inte känner till, till exempel att det går att hyra eller efterfråga begagnat. Om vi får träffa användarna och förstå deras behov kan vi ge förslag på den mest hållbara lösningen, säger Lina K Wiles, hållbarhetschef på Elis Textil Service.

Tips för att lyckas med miljökrav i upphandling

  • Utgå från behov och problem. Genom att upphandla önskad lösning eller funktion kan man hitta smarta lösningar som man inte känner till.
  • Satsa på begagnat. Det förlänger textiliernas livslängd och minskar behovet av nyproduktion.
  • Ta med användare och leverantörer från början. Användarna känner behoven och leverantörerna sitter på lösningen.
  • Börja i god tid. En bra dialog och att undersöka olika alternativ tar tid. Ta höjd för det inför en upphandling.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om upphandling med fokus på livstidsförlängning av textilier.

Hela exemplet finns att läsa på vår webbplats