Start

Erfarenheter från EU

Flera EU-länder har under lång tid ställt sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Utmaningarna är ofta likartade sinsemellan, men lösningarna skiljer sig åt.

 I Rotterdam står leverantören i fokus och ett IT-system gör uppföljningen enkel. I Frankrike utgör ett nätverk av facilatorer nyckeln till att sprida kunskap om och ge stöd i upphandling med sysselsättningskrav. I Warszawa används omvänd psykologi som morot för offentlig verksamhet att ställa sysselsättningskrav. Här kan du ta del av hur olika EU-länder valt att arbeta med offentlig upphandling som arbetsmarknadsverktyg. 

Barcelonas väg till hållbar upphandling 

Ett paradigmskifte har ägt rum inom Barcelonas offentliga upphandling. Tidigare utvärderades lägst pris men nu står hållbarhet i fokus. En stor anledning till behovet av förflyttning var hög arbetslöshet och dåliga arbetsförhållanden. Nu används offentlig upphandling som strategiskt verktyg och arbetsmarknaden har förändrats. 

Barcelonas väg till hållbar upphandling

Framgångsrika Skottland - så lyckas de med sysselsättningskrav 

Skottland har ställt sysselsättningskrav i offentlig upphandling i många år, långt innan den nya EU-lagstiftningen. Drygt två tredjedelar av alla stora upphandlingar görs med sysselsättningskrav. Vad kan vi lära av dem? 

Framgångsrika Skottland - så lyckas de med sysselsättningskrav 

Så ökas sysselsättningen i Frankrike 

Frankrike har lång erfarenhet av att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. En helt ny roll har växt fram: lokala facilitatorer som både påverkar och ger stöd för att öka chanserna till jobb för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

Så ökas sysselsättningen i Frankrike 

Upphandling ett potentiellt kraftfullt arbetsmarknadsverktyg i Finland 

Sysselsättningskrav i offentlig upphandling kan vara ett framgångsrikt arbetsmarknadsverktyg. I Finland har det visat sig ge fler positiva ekonomiska effekter jämfört med andra arbetsmarknadsinitiativ. Det visar en studie av arbetsmarknadsexpert Mikko Kesä. 

Upphandling ett potentiellt kraftfullt arbetsmarknadsverktyg 

Sysselsättningskrav gav över 3000 jobb i Rotterdam 

De socio-ekonomiska utmaningarna i Rotterdam är stora. Det har lett till en   omvälvande förändring i synen på arbetsmarknadsutmaningarna. Sysselsättningskrav i offentlig upphandling har blivit ett reellt verktyg i kampen mot arbetslöshet. 

Sysselsättningskrav gav över 3000 jobb i Rotterdam 

Mjuka tag för ökad sysselsättning i Warszawa 

I början av oktober besökte ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling Warszawa. Besöket tydliggjorde både likheter och skillnader mellan länderna. Projektet tar med sig flera intressanta lärdomar hem. 

Mjuka tag för ökad sysselsättning i Warszawa 

Relaterade länkar 

I den statliga utredningen ”Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 och en internationell jämförelse” (SOU 2016:15) finns exempel på hur andra länder arbetar med sociala hänsyn i upphandlingar och hur deras lagstiftning ser ut inom detta område, bland annat vad gäller sysselsättningsfrämjande krav; Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien och Storbritannien.