Start

Lärande exempel

Upphandlande organisationer kan välja att arbeta på olika sätt när sysselsättningskrav ska ställas i offentliga upphandlingar. Ta del av dessa lärande exempel för insikter och inspiration kring hur din organisation kan hantera de olika stegen i modellen.

Inköpsprocessen består av tre faser: förbereda, upphandla och realisera. Förberedelsefasen tar upp den största delen av processen och består i sin tur av delarna planera, kartlägga och analysera. Flera olika roller är involverade i de olika stegen i inköpsprocessen.

Politiska mål banar väg för krav på nya jobb vid upphandling 

STYRNING. Göteborgs stad har under flera års tid jobbat med att ställa sysselsättningskrav i upphandlingar. I takt med att politikerna satt upp mål och riktlinjer har kännedomen om modellen ökat bland medarbetare och leverantörer.

Politiska mål banar väg för krav på nya jobb vid upphandling 

Tidig dialog öppnar för nya jobb genom offentlig upphandling 

FÖRBEREDA. Tidig dialog är nyckeln till en lyckad upphandling med sysselsättningskrav. Det kan de upphandlare, matchningsansvariga och leverantörer intyga som var med och upphandlade ramavtal för städtjänster åt Helsingborgs stad

Tidig dialog öppnar för nya jobb genom offentlig upphandling

Botkyrka kommun har testat alla steg i modellen för sysselsättningskrav 

UPPHANDLA. Botkyrka kommun har provat den nationella modellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling fullt ut. Valda delar har använts i olika upphandlingar och egna varianter har testats.

Botkyrka kommun har testat alla steg i modellen för sysselsättningskrav

Noggrann matchning - ger lyckad rekrytering 

IMPLEMENTERA. Stockholms stad har gjort matchningssteget till ett stöd för både arbetssökande och leverantörer. I ett av fallen kunde en hemlös kvinna genom jobb på Stockholm Parkering så småningom få en tillsvidareanställning.

Noggrann matchning - ger lyckad rekrytering

Trafikverket lägger stor vikt vid uppföljning av sysselsättningskraven 

FÖRVALTA. Hundratals personer lyckas årligen ta sig tillbaka till arbetsmarknaden med hjälp av Trafikverket. Sättet de arbetar på med sysselsättningsfrämjande åtgärder kräver god uppföljning.

Trafikverket lägger stor vikt vid uppföljning av sysselsättningskraven