Start

Ny lagstiftning om statistik och annonsering

Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik. Lagen skapar förutsättningar för att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar och att publicera mer tillgänglig statistik. Den nya lagen innebär att upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser som är skyldiga att lämna uppgifter till den myndighet som har huvudansvaret för statistiken på upphandlingsområdet.

Bättre upphandlingsstatistik

Den 28 oktober 2019 sa riksdagen ja till regeringens förslag till lagen om upphandlingsstatistik och revideringar av flera lagar som rör upphandling.

Syftet med regelverket är att ta fram bättre nationell upphandlingsstatistik. Upphandlingsmyndigheten ansvarar för att sammanställa och göra statistiken allmänt tillgänglig, främst genom att skapa en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet.

Lagen och lagändringarna innebär att upphandlingar i Sverige som regel ska annonseras i registrerade annonsdatabaser. Konkurrensverket är registermyndighet för annonsdatabaser. Det är i de flesta fall obligatoriskt med så kallad efterannonsering för upphandlingar.

För ytterligare information

Föreskrifter och andra styrande dokument finns på Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets webbplatser.

Upphandlingsmyndighetens författningssamling
Konkurrensverkets författningssamling

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller Upphandlingsmyndighetens arbete är du välkommen att skicka e-post till statistik@uhmynd.se eller ställa en fråga i Frågeportalen.

Fråga och svar i Frågeportalen om den nya lagstiftningen

Konkurrensverket om den nya lagstiftningen och uppdraget som registermyndighet

Relaterade länkar

Ta del av statistik om inköp och upphandlingar

I Statistiktjänsten kan du ta del av statistik om och analyser av inköp och upphandlingar. Du kan även ta fram statistik som passar just dina behov i vår databas.

Statistiktjänsten