Start

Får en upphandling avbrytas trots att domstolen beslutar att utvärderingen ska göras om?

Publicerad 03 mars 2017
Får en upphandling avbrytas, förutsatt att det finns sakliga skäl, efter dom från förvaltningsrätten och domen säger att utvärderingen ska göras om?

Linda Högdal

Publicerad 03 mars 2017

Hej Linda!

Det finns i princip inget hinder mot att en upphandlande myndighet avbryter en upphandling efter att en domstol genom dom har överprövat en upphandling. Domstolens dom innebär något förenklat ingen skyldighet att avsluta den aktuella upphandlingen genom att ingå avtal. Till exempel kan det inträffa något efter domen som innebär att upphandlingen inte längre kan fullföljas och därför måste avbrytas.

Däremot kan en leverantör även ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling.

Läs mer
Läs mer om förutsättningarna för att avbryta en upphandling i inlägget Går det att ansöka om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling? i vår Frågeportal

Uppdaterad: den 24 april 2019

Henrik

Jurist

07 mars 2017

Finns det någon dom att referera till i sådana fall?

Philip

15 maj 2018

Hej Philip,

Det är inte nödvändigt att referera till en dom i sådana fall.

I en överprövning av en upphandling kan en förvaltningsdomstol enbart besluta att upphandlingen
 1. ska göras om, eller
 2. att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.
En förvaltningsdomstol har således ingen rättslig möjlighet att besluta om hur en upphandling ska avslutas. Det är enbart den upphandlande myndigheten som genomför upphandlingen som kan besluta om att avsluta den.

En upphandlande myndighet får avbryta en upphandling om det finns sakligt godtagbara skäl och avbrytandet följer de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det är den upphandlande myndigheten som ska visa att det finns grund för avbrytande. Godtagbara anledningar för att avbryta en upphandling har av domstol ansetts vara exempelvis bristande konkurrens, oförutsedda händelser, felaktigt utformad utvärderingsmodell och ett alltför högt pris.

Exempel på domar där en bedömning gjorts om det funnits sakliga skäl eller inte:
 • C-27/98 Fracasso (bristande konkurrens)
 • C-244/02 Kauppatalo Hansel (brister i upphandlingsdokument)
 • RÅ 2008 ref. 35 (bristande konkurrens)
 • RÅ 2009 ref. 43 (alltför högt pris)
 • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3226–08 (bristande konkurrens)
 • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1427–10 (brister i upphandlingsdokument)
 • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6093–10 (brister i upphandlingsdokument)
 • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 93–12 (brister i upphandlingsdokument)
 • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5317–12 (alltför högt pris)
 • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 7224–13 (reservation egen regi)
 • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1984–15 (brister i upphandlingsdokument)
 • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6164–17 (inte bristande konkurrens)
 • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1–19 (oklart om utvärderingsmodellen överensstämmer med gällande rätt)
Läs mer
Läs mer om att avbryta en upphandling på vår webbplats.

Källhänvisningar
 • 20 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vad en förvaltningsdomstol kan besluta om i en överprövning av en upphandling.
Med vänlig hälsning,

Gustav

18 maj 2018 (Uppdaterat 21 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.