Start

Hur lång tid får gå mellan avbrytande och förhandlat förfarande utan föregående annonsering?

Hej,

Enligt 6 kap. 12 § LOU kan ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering tillämpas, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt.

Vad gäller beträffande tidsutdräkten mellan avbrytandet av den första upphandlingen och starten av det förhandlat förfarande utan föregående annonsering, d.v.s. hur lång tid kan förflyta innan man startar den nya upphandlingen?

H

Publicerad 10 oktober 2017

Hej!

Det saknas regler i lagen om offentlig upphandling (LOU) som beskriver hur övergången till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering rent praktiskt ska gå till. Dessvärre gäller detta även din fråga om tiden mellan den första upphandlingens avbrytande och påbörjande av den andra upphandlingen. Det går således inte att ge något svar på hur lång tid som kan passera innan det förhandlade förfarandet utan föregående annonsering påbörjas.

Det kan dock konstateras att tiden tiden en faktor vid en övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Detta eftersom att risken för att de villkor som har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten ändras väsentligt ökar ju längre tid som passerar.

För en omfattande redogörelse för när det är möjligt att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, se inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår frågeportal.

Uppdaterad: den 13 november 2019

Med vänliga hälsningar,

Johan

13 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.