Start

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling under tröskelvärdet

Publicerad 22 november 2017
Hej!

I vår upphandling (förenklat förfarande) avseende en totalentreprenad för nybyggnad har vi ställt krav på arbetsrättsliga villkor genom att säga,
  1. "Entreprenören som utför arbetet tar ett huvudentreprenörsansvar som motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtal" och
  2. "Entreprenören ska, beträffande all personal som utför arbete i uppdraget, tillämpa arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska centrala kollektivavtal som gäller för den bransch som uppdraget avser."
Detta krav har vi ställt då det är en förutsättning för att vi ska kunna söka det Statliga investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande (Förordning (2016:881)).

Frågan har nu uppkommit om vi har rätt att ställa detta krav då det är frågan om en upphandling under tröskelvärdet. Kan ni hjälpa mig att reda ut frågeställningen?

Den andra frågan är om vi ska/kan acceptera en handling som styrker att en entreprenör från annat land innehar kollektivavtal i det egna landet, eller på egen hand har liknande försäkringar, löner och så vidare som motsvarar deras eget lands kollektivavtal inom aktuellt bransch. Kan ni hjälpa mig att reda ut även denna frågan?

Tack på förhand!

Åsa

Publicerad 22 november 2017

Hej!

Den första frågan gäller formulering av arbetsrättsliga villkor. Det är obligatoriskt att ställa vissa arbetsrättsliga villkor (lön, semester och arbetstid) vid upphandlingar över tröskelvärdet och när det är behövligt.

Det är givetvis fullt möjligt att ställa arbetsrättsliga villkor oavsett om någon skyldighet föreligger eller inte, till exempel vid upphandlingar under tröskelvärdet. Det följer av huvudregeln enligt upphandlingsrätten att en upphandlande myndighet eller enhet i princip får ställa vilka krav den vill så länge kraven har anknytning till det som anskaffas och uppfyller de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Därmed bör de arbetsrättsliga villkor som ställs vara förutsägbara och transparenta även för de leverantörer som inte är bundna av något kollektivavtal. Det innebär att de nivåer på lön, semester och arbetstid som leverantörer ska uppfylla behöver framgå av upphandlingsdokumenten. Upphandling av byggentreprenader under tröskelvärdet kan ha ett gränsöverskridande intresse och därför bör inte några villkor ställas som går utöver de bestämmelser som finns i utstationeringslagen.

Vad gäller den andra frågan så är huvudregeln att en utstationerad arbetstagare ska omfattas av ett antal svenska arbets- och anställningsvillkor i enlighet med lag eller kollektivavtal. Det är i sig inte tillräckligt att en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal i sitt eget land utan en arbetstagare som är tillfälligt utstationerad till ett annat land ska garanteras det minimiskydd som gäller i det landet när det gäller vissa arbets- och anställningsvillkor. Dessa villkor, bland annat minimilön, semester och arbetstid brukar benämnas den ”hårda kärnan”. Den fråga du har är därmed inte enbart en upphandlingsfråga utan också en fråga som rör Arbetsmiljöverkets område.

Läs om olika sätt för leverantörer att uppfylla de arbetsrättsliga villkoren på vår webbplats och om utstationering på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Läs mer
Läs gärna om arbetsrättsliga villkor på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,

Charlotta

27 november 2017 (Uppdaterat 09 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.