Start

Går det bra att utvärdera med beaktande av pris, kvalitet och kostnad?

Hej,

Vi vill utvärdera anbud med beaktande av såväl pris och kvalitet som kostnad (t.ex. livscykelkostnad). Utvärderingstekniskt skulle kostnaden exempelvis kunna utgöra en del av "priset", eller utgöra ett "kvalitetskrav" som skulle generera ett "avdrag" på priset.

Är detta möjligt sett till att utvärderingsgrunderna i 16 kap 1 § är formulerade som alternativa?

Liv Zettergren

Publicerad 30 november 2017

Hej Liv,

Ja, det är möjligt. Det du beskriver är en utvärdering utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Ett godtagbart kriterium i denna bedömning är ett kostnadskriterium i form av till exempel livscykelkostnader.

Utvärderingstekniskt är livscykelkostnaden i den beskrivna situationen ett ”pris”-kriterium i en utvärdering utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 785 – i en bedömning enligt grunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet är ett kostnadskriterium i form av till exempel livscykelkostnader godtagbart.

Med vänlig hälsning,

Gustav

04 december 2017 (Uppdaterat 29 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.