Start

Kan man utvärdera leverantörernas prispåslag i form av en procentsats?

Hej,
jag har en fråga gällande prispåslag på varor vid entreprenadupphandlling. Får man som upphandlande myndighet ställa krav på inget eller lågt prispåslag?
Kan man istället ställa prispåslaget som ett mervärde istället? Typ "ju lägre prispåslag desto högre utvärderingspoäng" eller liknande?

/Linnea

Linnea Alpsten

Publicerad 18 juni 2020

Hej Linnea,

Upphandlingslagstiftningen reglerar inte vilka krav och villkor som får ställas avseende eventuella prispåslag på varor som anskaffas av leverantören i samband med uppdragets utförande. Alla krav och villkor som ställs ska dock vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, däribland proportionalitetsprincipen. För att avgöra om ett krav eller villkor är proportionerligt måste en bedömning göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Ett krav på inget eller lågt prispåslag skulle kunna vara proportionerligt beroende på vad upphandlingen avser och hur upphandlingen är utformad i övrigt.

Kan man använda leverantörens prispåslag som ett tilldelningskriterium i utvärderingen?
En utvärderingsmodell ska vara förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna och ska leda till att den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet blir tilldelad kontraktet. Att utvärdera ett prispåslag i sig skulle kunna leda till att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vinner kontraktet. Detta förutsätter dock att utgångspriset, det vill säga det pris som leverantörerna baserar sitt prispåslag på är detsamma för alla leverantörer.

Om vi, som ett exempel, antar att leverantörerna ska ange sitt prispåslag i procent på leverantörens inköpspris så kan det leda till att det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet får ett lägre mervärde beroende på hur utvärderingsmodellen är utformad i övrigt. Om leverantör A exempelvis köper in en produkt för 100 kronor och har ett prispåslag om 10 % så innebär det att priset som myndigheten betalar är 110 kronor. Om leverantör B köper in samma produkt för 90 kronor och har ett prispåslag på 15 % så blir priset för myndigheten 103,50 kronor. Leverantör B har då lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet men det är leverantör A som kommer att erhålla ett högre mervärde i upphandlingen.

För att avgöra om en viss utvärderingsmodell leder till att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kan tilldelas kontraktet behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Är ni i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – grundläggande upphandlingsprinciperna
  • 16 kap. 1 § LOU – en upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

23 juni 2020 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.