Start

Vad krävs för att man ska få ta del av en annonsering om upphandling?

Publicerad 23 december 2017
Hej,

De flesta myndigheter publicerar sina upphandlingsförfrågningar i privatägda databaser som kräver att man skapar ett konto och loggar in innan man kommer åt materialet.

Ponera att jag mailar en myndighet och begär ut en eller flera upphandlingsförfrågningar. Har jag rätt att få materialet i ett format som inte kräver att jag registrerar mig hos en tredje part? T.ex. som en bifogad PDF eller per post. Jag kanske inte har e-post vilket samtliga system kräver.

Mårten

Publicerad 23 december 2017

Hej,

I vårt svar nedan utgår vi från att du med upphandlingsförfrågningar avser upphandlingsdokumenten (inklusive annons).

Inledningsvis kan konstateras att allmänna handlingar inte lämnas ut via privatägda databaser utan lämnas ut direkt av den upphandlande myndigheten via exempelvis post eller mejl. Under förutsättning att den upphandlande myndigheten har teknisk möjlighet att omvandla informationen i de upphandlingsdokument som finns på den privata databasen du avser, till exempelvis en pdf som kan skickas via mejl eller post, ska den upphandlande myndigheten göra det.

Vill du hämta ut handlingarna eller få dem skickade per post så tas vanligtvis ut en avgift enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor, och därefter tillkommer 2 kronor för varje ytterligare sida. Eventuella kostnader för porto tillkommer.

I sammanhanget bör noteras att en leverantör i de allra flesta fall behöver skapa ett konto hos den databas som annonsen om upphandling finns på för att kunna lämna anbud. Detta följer av att det genom de nya upphandlingslagarna numera är i princip obligatoriskt att genomföra upphandlingar elektroniskt. Det är gratis att registrera ett konto för att få tillgång till upphandlingsdokumenten i pågående upphandlingar.

Notera vidare att många upphandlande myndigheter även lägger ut sina annonseringar om upphandlingar på sin webbplats. Även där är det möjligt att få tillgång till dessa gratis.

Läs mer
Du kan läsa mer om liknande frågor som ställts i vår Frågeportal under taggen offentlighet och sekretess. Läs även mer om offentlighet och sekretess på vår webbplats.

Uppdaterad: den 30 december 2019


Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

27 december 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.