Start

Får man lyfta ur en typ av tjänster från ett ramavtal?

Hej!
Kan man undanta mindre volymer från en ramavtalsupphandling, till exempel för utbildningstjänster, i syfte att utveckla och testa nya ersättningsformer? Det skulle kunna vara att man vill ta fram och testa ett bonussystem när tjänster utförs särskilt väl. Det skulle också kunna vara att man vill testa att styra utförandet av en tjänst i en viss riktning så att den upphandlande myndigheten tjänar på det, men att det inte går att ha som skallkrav och inte kan utvärderas som mervärde i upphandlingsskedet utan först efter att tjänsten utförts. Det kan vara lite för riskabelt att testa ersättningsformer på en hel ramavtalsvolym som ska gälla i kanske 4 år.
Tack på förhand!

Ingela

Publicerad 10 januari 2018

Hej,

En upphandlande myndighet får besluta att ett kontrakt ska tilldelas i separata delar.Upphandlande myndigheter en skyldighet att ta ställning till om det går att dela upp en upphandling i flera delkontrakt. Detta gäller upphandlingar över tröskelvärdena.

Kontraktsuppdelningar brukar vanligtvis kategoriseras som kvalitativa och kvantitativa uppdelningar.

Ett exempel på kvalitativ uppdelning av ett kontrakt är då en kommun ska låta bygga en skola. Istället för att upphandla en totalentreprenad som ett kontrakt kan kommunen välja att dela upp kontraktet i separata delar avseende olika delar av byggentreprenaden (till exempel för el, måleri och bygg).

Ett exempel på kvantitativ uppdelning av ett kontrakt är då en upphandlande myndighet ska köpa in tusen stolar och väljer att dela upp kontraktet till två delkontrakt à femhundra stolar.

Dessa regler är främst till för att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Genom att dela upp kontrakt i delkontrakt kan den upphandlande myndigheten också undvika marknadskoncentration och skapa leveranssäkerhet.

Angående möjligheten att tillämpa ett slags bonussystem under avtalstiden är det möjligt att använda ett sådant. Som huvudregel har den upphandlande myndigheten en stor frihet att själv utforma sin upphandling inom ramen för de grundläggande principerna. Det ska därför tydligt framgå av upphandlingsdokumenten hur bonussystemet kan komma att tillämpas.

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning om det är lämpligt att dela upp ett kontrakt i separata delar i det enskilda fallet.

Källhänvisningar
4 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - tilldelning av kontrakt i separata delar.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

12 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.