Start

Behövs verkligen palmolja?

Publicerad 17 mars 2018
Hej,

jag är fritidspolitiker med intresse för upphandling av mat och måltider. Läser i er beskrivning av palmolja; "Palmolja är en av världens viktigaste vegetabiliska olja och finns i mat som exempelvis margarin, kakor, friterade produkter och choklad, men kan även finnas i andra produkter som smink, tvål, tvättmedel, ljus och mycket annat."

Jag ser att man kan ha krav på certifiering. Kan man i upphandling kräva att palmolja inte ska förekomma?

I förhand tack för svar! Och tack för bra och mycket tillgänglig hemsida!

Vänliga hälsningar,
Trine Vikinge

Trine Vikinge

Publicerad 17 mars 2018

Hej Trine,

Palmolja är en vanligt förekommande råvara i många olika typer av produkter och palmoljan som råvara fungerar väl i processindustrin, bland annat genom att tåla höga temperaturer utan att förlora sina egenskaper exempelvis vid fritering. Oljepalm är även en viktig gröda i många odlingsländer som ger betydande exportinkomster.

Den offentliga kunden har stor möjlighet att ha långtgående preferenser för de varor och tjänster som upphandlas - och kundens kan givetvis efterfråga produkter tillverkade utan ingående palmolja. Livsmedelsupphandling utan någon palmolja alls ställer mycket stora krav på marknadsanalysen och det är anledningen till att det inte finns något hållbarhetskriterium för detta. Måltidsverksamheten kan behöva en viss produkt i verksamheten och i samråd med köken bör det kontrolleras om det finns palmoljefria alternativ att använda.. Finns inte det kan följande alternativ bli aktuella:
  • Ett alternativ för att få palmoljefritt kan vara att helt välja bort produkten och ändra menyn.  
  • Ett alternativ till palmoljefritt kan vara att ställa krav på hur palmoljan är producerad och detta bör göras på radnivå i upphandlingsdokumentet.
Om palmolja är råvara i livsmedelsprodukter finns det möjlighet att ställa krav på palmoljan (basnivå eller spjutspetsnivå) i Kriteriebiblioteket.

Hälsningar,

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

23 mars 2018

Hej,

Anledningen kan vara att olika produktområden har olika förutsättningar att arbeta med insatsvaran palmolja. Möjligheten att efterfråga varor och tjänster med "certifierad olja" i någon av kriteriebibliotekets produktundergrupper beror på möjligheten att få denna prestanda levererad samt möjligheten att följa upp leveransen.

Inom livsmedelsområdet har det under längre tid funnits en intention hos branschföreningen Livsmedelsindustrierna(LI) att aktivt arbeta för att andelen certifierad palmolja ska öka vilket harmoniserat väl med att utveckla dessa kriterier på livsmedelsområdet.

Vänliga hälsningar,

Monica

Segmentsansvarig Livsmedel

9 juli 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.