Start

Kan en vägförening ha möjlighet att avropa från ett ramavtal?

Publicerad 13 juni 2018
Hej,
Är det tillåtet att skriva in att t.ex. en vägföreningar ska ha möjlighet att använda vårt kommande upphandlade ramavtal?

Caroline

Publicerad 13 juni 2018

Hej Caroline!

Förutsatt att vägföreningen är ett offentligt styrt organ så blir vårt svar följande;

Det är möjligt att skriva in att en vägförening har möjlighet att avropa från det kommande upphandlande ramavtalet, förutsatt att vägföreningen har varit identifierad i underlaget för ramavtalet. Med identifiering menas att vägföreningen antingen ska ingå i anbudsinfordran som avser ramavtalet eller i inbjudan att bekräfta intresse som part i ramavtalet.

Viktigt att tänka på vid identifieringen av vägföreningen som en avropsberättigad part, är att identifieringen i något hänseende är konkret och tillräckligt tydlig. En alldeles för vag identifiering riskerar att stå i strid med 7 kap. 3 § LOU samt principen om öppenhet.

För ett mer utförligt svar på din fråga, vänligen se vårt tidigare inlägg Vem får avropa från ett ramavtal?

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1009 - den som ska kunna avropa från ett ramavtal måste vara identifierad i underlaget för ramavtalet
  • 7 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - avropsberättigade parter ska ingå i anbudsinfordran som avser ramavtalet eller i inbjudan att bekräfta intresse som part i ramavtalet.
Med vänlig hälsning,

Klara

18 juni 2018 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Hej,
Men som jag tolkar så behöver det inte endast vara ett offentligt styrt organ om 1 kap. 6 § uppfylls.
Men vad menar man med "...direkta bidrag från en upphandlande myndighet." i 1 kap. 6 § p. 1?

Hälsningar,

Caroline

21 juni 2018

Hej!

Av 1 kap. 6 § första punkten LOU framgår att LOU:s bestämmelser ska tillämpas på vissa kontrakt som till mer än hälften finansernas av en upphandlande myndighet och som tilldelas av någon annan än en upphandlande myndighet eller av en upphandlande myndighet för någon annans räkning.

Vad som menas med uttrycket "upphandla för någon annans räkning" är dock oklart, eftersom det inte framgår om det är ett fullmaktsförhållande eller ett kommissionsförhållande som avses. Båda dessa förhållanden omfattas likväl av bestämmelsen.

Sker upphandlingen i myndighetens eget namn men för annans räkning utgör det ett kommissionsförhållande och myndigheten ska tillämpa upphandlingsreglerna. Även när myndigheten upphandlar i annans namn för annans räkning med stöd av en fullmakt ska bestämmelserna i lagen tillämpas i denna situation.

Läs mer
Se även inlägget Kan en upphandlande myndighet göra en gemensam upphandling med ett privat företag? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 936 f. - sker upphandlingen i myndighetens eget namn men för annans räkning utgör det ett kommissionsförhållande och myndigheten ska tillämpa upphandlingsreglerna. Även när myndigheten upphandlar i annans namn för annans räkning med stöd av en fullmakt ska bestämmelserna i lagen tillämpas i denna situation.

Vänligen,

Klara

03 juli 2018 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.