Startsida

Vad ska man tänka på vid inköp av kulturevenemang?

Hej,

jag behöver information om hur jag ska tänka när det gäller inköp av kulturevenemang. Kommunen köper in bland annat teater dans film till skolverksamheten. Även författarbesök, konstnärsbesök och div. annan kulturutövning.
  • Hur ska man tänka när man gör evenemang för fritidsverksamhet (fritidsgård). Kan man köpa in en specifik hiphop-grupp, cirkus, trolleri etc.?
  • Om en vägg ska konstutsmyckas - hur går val av konstnär till då - vad säger regelverket?
  • Var kan jag hitta information om upphandling om kulturfrågor hos UHM och i LOU?
Med vänlig hälsning

Anita Karlsson

Publicerad 15 augusti 2018

Hej Anita!

Upphandlande myndigheter har en relativt långtgående frihet att utforma sin upphandling efter myndighetens behov, förutsatt att det är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det är därför viktigt att de krav som ställs i upphandlingen bland annat är proportionerliga och likabehandlande.

Ibland undantag från annonseringsplikten
En upphandlande myndighet får under vissa förutsättningar göra undantag från annonseringsplikten när de vill köpa in konstnärliga gestaltningar. Upphandlande myndigheter kan i dessa fall använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid såväl inköp av konstverk som kontrakt med en särskild artist eller annan kulturutövare.

Särskilda regler för inköp av konstverk ska tillämpas restriktivt
Avseende om det är möjligt att köpa in ett konstverk eller en tjänst av en specifik artist så kan förhandlat förfarande utan föregående annonsering enbart användas när följande förutsättningar är uppfyllda. Dessa är när det som ska upphandlas endast kan tillhandahållas av en viss leverantör därför att syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation. Detta undantag ska tillämpas restriktivt och en bedömning om undantaget är tillämplig måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Exempel på hur reglerna om inköp av konstverk har tolkats
I Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 8254-16 angav domstolen att en konstnärs identitet i sig kan avgöra ett konstföremåls unika art och värde. Det innebär att bestämmelsen lämnar utrymme för den upphandlande myndighetens subjektiva uppfattning att avgöra vilken konstnär som är bäst lämpad att utföra uppdraget om syftet med upphandlingen är att köpa ett unikt konstverk eller konstnärlig prestation från den konstnären. Myndigheten behöver därför inte, på ett objektivt sätt, visa att det inte finns någon annan leverantör som haft möjlighet att utföra uppdraget.

Läs mer
Mer information om upphandlingar av kulturtjänster får du i inlägget Upphandling av artister till årligt återkommande evenemang i vår Frågeportal.

Källhänvisning
6 kap. 14 § punkten 1 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - möjligheten att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Med vänlig hälsning,

Filippa

20 augusti 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.