Start

Energimärkning fordonsdäck (kravID:10203:1)

Publicerad 04 september 2018
Hej

har laddat ner ett samlat dokument för "hållbarhetskriterier för persontransporter" för min upphandling av transport av avlidna. Är det meningen att (kravID 10203:1) upphandlaren ska fylla i däckklass, mm i den tabell som följer under? jag hittar nämligen inte någon tillämplighetshänvisning som beskriver detta krav.

Samma med Euroklass (kravID 10772:2) ska upphandlaren fylla i % . Var finns tillämpningsanvisningar?

Vilka andra krav anser ni vara relevanta med avseende på era sammanställda krav i olika delar för transport av avlidna inom kommunens äldreomsorg? ska här ställa krav på till exempel arbetsrättsliga frågor med mera?

kerstin

Publicerad 04 september 2018

Hej Kerstin,

Den största miljöpåverkan från transporttjänster är från användning av fossila drivmedel. För att minska miljöpåverkan ska man ställa krav på energianvändningen och krav som främjar användningen av förnyelsebara drivmedel eller el. Vi har ett sådant hållbarhetskriterium Koldioxid/energikrav (specialfordon) (KravID 11073). Kravet finns på bas, avancerad och spjutsspetsnivå. Det kan vara att våra hållbarhetskrav för persontransporter är inte riktigt rätt för denna typ av transporter. Fordon för bårtransporter är ombyggda transportfordon som kan beroende på inredningen bli tyngre och det gör att fordonets bränsleförbrukning ökar.

Tabellen med krav för energimärkning av däck i hållbarhetskriteriet Energimärkning fordonsdäck (KravID 10203:1) är redan ifylld. Den bygger på energimärkningen för fordonsdäck. Mer information om energimärkning av däck finns på Energimyndighetens webbplats. Specialfordon är tyngre och därför har man lite lägre klasser i däckmärkningen. Vi har inte ytterligare tillämpningsanvisningar till kravet.

Hållbarhetskriteriet Euroklass (KravID 10772:2) reglerar avgasemissioner från bensin och dieselbilar, men inte koldioxidutsläpp. Ju högre Euroklass desto mindre utsläpp av kväveoxider (NOx), kolväten (HC), partiklar (PM) och kolmonoxid (CO). Klass Euro 6 är den senaste klassningen. Från och med 2016 måste nyförsäljning uppfylla den. Dock håller man på att ändra testmetoden så att den ska återspegla verkligheten bättre. Upphandlaren ska själv ange i upphandlingsdokumenten en viss procent av uppdraget ska utföras av fordon som lägst uppfyller utsläppskraven motsvarande Euro 6. Hur står andel ska utgöras av Euro 6 fordon beror på hur den lokala marknaden ser ut och om man vill att leverantören ska ha fordon som är yngre än 3 år. Vi har en information om kravet, men den innehåller inte direkta tillämpningsanvisningar.

Våra arbetsrättsliga villkor inom persontransporter är gjorda för taxi och inte lämpliga att användas här. Vi har inga generella arbetsrättsliga villkor för just den här typen av transporter. Vi har ett generellt stöd om vilka villkor ska efterfrågas. Här finns en länk till stöd för arbetsrättsliga villkor.

Andra krav som är lämpliga är som tidigare nämnts Koldioxid/energikrav (specialfordon) (KravID 11073), även trafiksäkerhet och miljöledningsarbete.

Med vänlig hälsning

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

05 september 2018 (Uppdaterat 17 september 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.