Start

Intern upphandling (Teckal-undantaget) och samarbetsavtal (Hamburgundantaget) samtidigt?

Hej!
jag undrar vad som kan anses gälla i följande situation:

En upphandlande myndighet A har för viss verksamhet, bildat och sedan internupphandlat ett helägt dotterbolag i enlighet med kraven för Teckal-undantaget. I diskussionerna om ett framtida avtal med upphandlande myndighet B, (framhålls av B) att relationen mellan A och B kan utgå från Hamburgundantaget, men att Teckal-undantaget då måste bortses från, eftersom dotterbolaget är ett "aktiebolag" och därmed en privat aktör i B:s ögon. Därför sägs att denna verksamhet inte kan anses vara inhouse i A:s verksamhet.

Frågan är alltså om de två undantagen kan vara tillämpliga samtidigt.

jorekur

Publicerad 18 september 2018

Hej,

Om vi förstår frågan rätt är det frågan om två olika situationer. Först köper A från DB (intern upphandling, kallas ibland Teckal-undantaget). Därefter ingår A och B ett samarbetsavtal, kallas ibland Hamburgundantaget).

Är undantagen tillämpliga i respektive beskriven situation gäller inte lagen om offentlig upphandling (LOU). Då finns inga upphandlingsrättsliga hinder för parterna att förhandla och åta sig rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Det kan finnas andra regler än avtalsrättsliga som kan vara tillämpliga i situationerna. Vi kan dessvärre inte svara på det.

Eftersom vi betraktar de beskrivna situationerna som två olika och där vi dessutom inte riktigt förstår hur de skulle kunna ske ”samtidigt” när det är olika partsförhållanden i de olika situationerna är vårt svar på din fråga följande. Två olika undantag kan vara tillämpliga i två kronologiskt efter varandra följande situationer. I till exempel 3 kap. 17 § LOU finns ingen begränsning hänförlig till bestämmelserna 3 kap. 11–16 §§ LOU.

Läs mer
Läs mer om avtal som undantas från upphandlingsreglerna på vår webbplats. Läs även mer om intern upphandling och samarbetsavtal i vår vägledning Samarbetsavtal – om s.k. Hamburgsamarbeten.

Med vänlig hälsning,

Gustav

19 september 2018 (Uppdaterat 16 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.