Start

Är en upphandlande myndighet skyldig att motivera orsaken bakom ett ställt krav?

Publicerad 05 oktober 2018
Hej,

Är en upphandlande myndighet skyldig att motivera orsaken bakom ett ställt krav?

Carl

Publicerad 05 oktober 2018

Hej Carl,

Nej, en upphandlande myndighet är inte skyldig att motivera varför den ställt ett krav.

Trots detta kan det i vissa fall vara lämpligt att motivera varför ett krav har ställts. Till exempel kan en motivering underlätta för leverantörer att förstå kravets innebörd samt det behov som den upphandlande myndigheten har. Generellt sett leder öppen och tydlig kommunikation i en upphandling till minskad risk för missförstånd och i förlängningen lägre risk för överprövning.

Med vänlig hälsning,

Gustav

08 oktober 2018 (Uppdaterat 09 december 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.