Start

Vad avses med "den öppna marknaden" vid samarbetsavtal?

Hej,

I er skrivelse Samarbetsavtal - om så kallade Hamburgsamarbeten finns följande stycke på sidan 47.

Vad avses med den ”öppna marknaden”?
Vad som avses med den öppna marknaden framgår inte av direktivet eller LOU. Enligt Upphandlingsmyndighetens uppfattning får en verksamhet, som är kopplad till samarbetet, anses ske på den öppna marknaden så fort den sker utanför ramarna för det aktuella samarbetsavtalets tilldelning.


Som jag tolkar skrivningen ovan skulle det innebära att kravet inte är uppfyllt så snart mer än 20 procent av aktuell verksamhet sker utanför det aktuella samarbetet, oavsett omständigheterna i övrigt. Spelar det då ingen roll om verksamheten som ligger utanför det aktuella samarbetet enbart bedrivs för den upphandlande myndigheten, inom ramen för ett annat (giltigt) samarbetsavtal och så vidare?

Johan Nordengren

Publicerad 06 november 2018

Hej Johan,

Inledningsvis vill jag understryka, precis som vi gjort i vår skrivelse, att detta är Upphandlingsmyndighetens uppfattning. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Precis som du skriver i din fråga så är ett av kraven för ett samarbetsavtal att det som utgångspunkt inte får vara mer än 20 procent av den aktuella verksamheten som sker på den öppna marknaden. För att ett samarbetsavtal ska vara möjligt att genomföra måste således åtminstone 80 procent av den aktuella verksamheten ske inom samarbetsavtalet, det vill säga för offentliga tjänster i allmänhetens intresse.

Samarbetsavtalet omfattar de resurser som de upphandlande myndigheterna har tillfört avtalet. Det är alltså maximalt 20 procent av dessa resurser som får tillhandahållas på den öppna marknaden. Resurser som ligger utanför samarbetsavtalet får de upphandlande myndigheterna disponera fritt över, med de begränsningar som följer av annan lagstiftning.

Det kan uppkomma gränsdragningsproblem när beräkningen ska göras i praktiken. Ett förhållningssätt kan därmed vara att de samarbetsavtal som ingås avser sådan verksamhet som inte ska tillhandahållas på den öppna marknaden annat än i mycket begränsad omfattning.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

08 november 2018 (Uppdaterat 05 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.