Start

Går det att ha både utförandeentreprenad och totalentreprenad i samma ramavtal?

Publicerad 08 november 2018
Hej!

Jag ska upphandla ramavtal för el-arbete som omfattar underhålls-, reparations-, samt mindre om- och tillbyggnadsarbeten inom el, tele- och datainstallationsarbeten.

Upphandling överstiger inte tröskelvärdena för byggentreprenad och jag undrar om det finns några regler angående entreprenadform?

Är det fel att ha både totalentreprenad och utförandeentreprenad (AFD/AFC) i förfrågningsunderlag?

Hälsningar,

Paulina

Paulina

Publicerad 08 november 2018

Hej,

I inledningen av de allmänna bestämmelserna för både ABT 06 och AB 04 finns begreppsbestämningar med anmärkningar. I begreppsbestämningarna förklaras totalentreprenad som ”Entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande.” (vår fetstil). En liknande skrivning finns för utförandeentreprenad, ”Entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar för projektering och entreprenören svarar för utförande” (vår fetstil).

Mot den bakgrunden är det möjligt att ha både total- och utförandeentreprenad i upphandlingsdokumentet (tidigare förfrågningsunderlaget) för ramavtalet. Fördelen är att det ger beställaren möjlighet att avropa den entreprenadform som passar bäst för det enskilda avropet.  

Det måste i så fall tydligt framgå av upphandlingsdokumenten för ramavtalet att det är möjligt att vid avropet använda sig av någon av entreprenadformerna, det vill säga att ha med både administrativa föreskrifterna för totalentreprenad respektive utförandeentreprenad och både standardavtalen ABT 06 respektive AB 04 i upphandlingsdokumenten för ramavtalet. I avropet ska det tydligt framgå vilken av entreprenadformerna som ska användas.

Läs mer
Vi har tidigare besvarat en liknande fråga i vår, se inlägget Får man ändra entreprenadform i ett ramavtal?.
 
Med vänlig hälsning,

Johanna

16 november 2018 (Uppdaterat 05 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.