Start

Kan en stiftelse som har en kommun som huvudman delta i upphandlingar enligt LOV?

Publicerad 29 november 2018
I Kungsbacka kommun finns stiftelsen Tjolöholm slott och min fråga är om de kan delta i en upphandling inom ramen för LOV - Lag om valfrihetssystem om en förvaltning ämnar att lägga ut delar av sin dagliga verksamhet eller verksamhet inom rehabiliterande verksamhet.

Kalle Sundvall

Publicerad 29 november 2018

Hej,

Ja, den upphandlande organisationen ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Det innebär att den upphandlande organisationen inte har rätt att neka en anbudsgivare enbart av den anledningen att den har organisationsformen stiftelse. Samma sak gäller om en anbudsgivare är ett offentligt styrt organ och därmed en upphandlande organisation när den själv genomför upphandlingar.

Källhänvisningar
1 kap. 2 § lag (2008:926) om valfrihetssystem (LOV) och 1 kap. 18 och 22 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - leverantörsbegreppet omfattar alla som erbjuder varor eller tjänster på en marknad och alla leverantörer ska behandlas lika.

Med vänlig hälsning,

Gustav

29 november 2018 (Uppdaterat 03 augusti 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.