Start

Kan kommuner inrätta ett gemensamt valfrihetssystem?

Publicerad 26 april 2019
Hej,

I vårt län har vi tidigare gjort en gemensam upphandling för länets samtliga kommuner. Nu har "min" kommun valt att upphandla enligt LOV när ny upphandling ska göras. Kan övriga kommuner delta i den eller måste varje kommun för sig göra en LOV upphandling?

Ulrika N

Publicerad 26 april 2019

Hej,

Det finns inga hinder i lagen om valfrihetssystem (LOV) mot att kommuner samverkar och gemensamt inrättar ett valfrihetssystem. Kommunernas möjlighet att samverka och den enskildes möjlighet att välja utförare utanför hemkommunen påverkas dock bland annat av socialtjänstlagens regler om vistelsekommunens ansvar. Situationen i de aktuella kommunerna och valfrihetssystemets syfte påverkar därför bedömningen om det är möjligt och lämpligt att genomföra i praktiken.

Läs mer
Källhänvisningar
  • 2 kap. 2 § lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) - med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer
  • 2 kap. 7 § punkten 3 LOV - med upphandlande myndighet avses en kommunal myndighet eller sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter.
Med vänliga hälsningar,

Gustav

03 maj 2019 (Uppdaterat 23 september 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.