Start

Vem omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU)?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandlingar som genomförs av en upphandlande myndighet.

Upphandlande myndigheter är:
  • statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting,
  • offentligt styrda organ (till exempel kommunala bolag), och
  • sammanslutningar av en eller flera myndigheter eller ett eller flera organ.
Läs mer

För att läsa om vilka organisationer som är offentligt styrda organ se inlägget När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - LOU:s tillämpningsområde
  • 1 kap. 18 och 22 §§ LOU - upphandlande myndigheter.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 22 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.