Start

Måste man lämna besvärshänvisning vid sekretess?

Publicerad 06 mars 2019
Är vi som upphandlande myndighet skyldiga att informera om hur man går tillväga om man som anbudsgivare vill överklaga vårt beslut angående att sekretessbelägga vissa delar i ett anbud vi lämnat ut?

Eller, är det upp till anbudsgivare att ta reda på detta och själva vända sig till Kammarrätten?

Christina Hallgren

Publicerad 06 mars 2019

Hej Christina,

Om en myndighet väljer att inte lämna ut hela eller delar av den efterfrågade allmänna handlingen ska den enskilde informeras om att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas. Dessutom ska den enskilde underrättas om hur ett överklagande går till, vilken information som ställs på överklagandets form och innehåll, samt vad som gäller i fråga om ingivande och överklagandetid. Det är alltså inte möjligt att utelämna denna typ av information vid ett nekande av att ta del av en allmän handling.

Läs mer
Läs mer om vad man ska tänka på vid en sekretessprövning och ta del av ett exempel på överklagandehänvisning på vår webbplats.

Källhänvisningar
Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

08 mars 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.