Start

Är det tillåtet att, vid sidan av annonseringsdatabasen, informera att en upphandling är annonserad?

Publicerad 09 maj 2019
Hej!

Jag undrar om en ansökningsinbjudan får spridas genom den upphandlade myndighetens sociala medie-kanaler genom att länka till upphandlingen? Får privatpersoner dela annonseringen å organisationens vägnar på t.ex. LinkedIn?

Hugo

Publicerad 09 maj 2019

Hej Hugo,

Vi utgår från att upphandlingen har annonserats utifrån upphandlingslagstiftningens krav och att frågan avser om det därefter är tillåtet att, i andra medier, sprida information om att upphandlingen har annonserats. Återkom gärna om vi har missuppfattat din fråga.

Ja, det är tillåtet att sprida information om att en upphandling är annonserad via andra medier såsom exempelvis sociala medier, den egna webbplatsen, genom dagstidning eller lokala nyheter.

Ett av syftena med upphandlingslagstiftningen är att ta tillvara på konkurrensen på marknaden. Att sprida information om att en upphandling pågår syftar mest troligen till att synliggöra och väcka intresset för upphandlingen vilket i sin tur kan öka konkurrensen.

Läs mer
Läs gärna mer om bestämmelserna kring annonsering i inlägget Var måste vi annonsera en upphandling? I vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

10 maj 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.