Startsida

Inom vilka områden kan man ställa krav på cirkulär ekonomi?

Publicerad 12 september 2019
Hej
Inom vilka områden passar det bäst med krav på cirkulär ekonomi tycker ni? Vi jobbar med olika upphandlingar och har sagt att vi borde ställa krav på cirkulär ekonomi, men vi vill veta mer om det och om det finns något hos er som går att ladda ner för att ha som stöd i upphandlingar? Det borde gå att ställa på många fler upphandlingar i dagsläget för att spara på miljön.

Kerstin Karlsson

Publicerad 12 september 2019

Hej!

Tack för din fråga. Cirkulär ekonomi är ett brett begrepp. Offentlig upphandling kan stimulera till en cirkulär ekonomi på många sätt, beroende på vad som ska upphandlas. Nedan är några exempel på vilka typer upphandlingskrav som kan bidra till mer cirkulära produkter:
  • krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen ska undvikas
  • krav på längre livslängd, t.ex. att produkterna ska gå att reparera, ha längre garantier eller att de ska gå att återanvända
  • krav på återvunna eller förnybara material och bränslen när det är relevant och möjligt
  • krav på att produkterna ska vara möjliga och lätta att material- eller energiåtervinna.
Cirkulär ekonomi handlar också om att bruka produkter så effektivt sätt som möjligt för att undvika onödig produktion och användning av produkter. Här finns olika verktyg att arbete med, till exempel att köpa funktioner eller tjänster istället för produkter. Leasing och hyra kan också bidra till detta.

Inom de flesta av de områden där vi har hållbarhetskriterier har vi förslag till krav som kopplar till någon punkt i listan ovanför. För några områden har vi fler hållbarhetskriterier som ännu tydligare bidrar till cirkulära produkter, exempelvis Datorer och Bildskärmar samt Dokumenthanteringsprodukter. Ett tips kan därför vara att titta på de områdena om de är aktuella för er.

Joakim

Hållbarhetsspecialist

13 september 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.