Start

Har leverantören något ansvar för att den upphandlande myndigheten gör inköp på ett korrekt sätt?

Publicerad 02 oktober 2019
Hej!

Vi är ett litet företag som ingått ramavtal med landsting för en tjänst som används upprepat i olika projekt. Även andra leverantörer har samma ramavtal, och avrop görs genom förnyad konkurrenssättning.

Ramavtalet har (av flera skäl) visat sig fungera mycket dåligt för inköpande verksamheter, då varje avrop resulterat i att verksamheten inte får vad den faktiskt behöver och till ett i slutändan avsevärt mycket högre pris än nödvändigt.

Redan vid upphandling inför ramavtalet påpekade vi brister som kunde leda till just denna situation med påtaglig nackdel för verksamheten, men utan gehör. Vi har I samband med avrop också försökt hålla dialog med myndigheten för att hitta sätt att förbättra situationen, men myndigheten anser sig inte kunna göra något då ramavtal ingåtts med flera leverantörer.

Vi har velat vara en god leverantör och hänvisat direktförfrågningar från verksamheter inom myndigheten till ramavtalet. Men situationen har blivit så dålig att verksamheterna hellre avstår från att köpa in tjänsten än att använda ramavtalet, eller försöker hitta olika sätt att motivera att kringgå ramavtal.

Min fråga är: Vilket ansvar har vi som leverantör för att myndigheten gör inköp på korrekt sätt enl. LOU? En representant från verksamheten kommer till oss och uppger att de av något skäl inte behöver gå genom ramavtal utan kan direktupphandla tjänsten för ett visst projekt. Har vi då ett juridiskt ansvar om vi ingår direktupphandlat avtal och det senare visar sig att detta inte var korrekt? (Jag förstår att det kan få negativa konsekvenser som exv. utebliven framtida intäkt om avtalet förklaras ogiltigt, osv. - men det är den juridiska aspekten jag ffa syftar på). Vi är som sagt ett mycket litet företag och vår tid, kraft och våra resurser att fortsätta i rådande situation sinar.

Niklas

Publicerad 02 oktober 2019

Hej Niklas,

Ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv har leverantören inget ansvar överhuvudtaget för att myndigheten gör inköp på ett korrekt sätt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

En leverantör kan dock ha ingått ett avtal med en upphandlande myndighet, där det framgår exempelvis att leverantören åtar sig att hänvisa eventuella direktförfrågningar från verksamheter inom myndigheten på ett visst sätt. Det är då frågan om en avtalsrättslig skyldighet och att frångå en sådan förpliktelse skulle kunna innebära ett avtalsbrott.

Källhänvisning
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - lagen gäller för upphandlingar som genomförs av upphandlande organisationer
Med vänlig hälsning,

Bel

Jurist

07 oktober 2019 (Uppdaterat 09 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.