Start

Hur går man vidare om kommunen bryter mot villkoren i ramavtalet?

Publicerad 11 juni 2024
Skrev ramavtal med kommun på transporter. Där det skulle ingå transporter barn med speciella behov, körning åt socialen och körning av kommunens barn som skadat sig så de måste få hjälp till skola. Och fick detta ramavtal. Var ensam om att få detta avtal. men kommunen anlitade ett annat företag till dessa transporter som inte hade ramavtal. Hur går man vidare med denna fråga när man påtalat för kommun att avtalsbrott begåtts.

John-Erik Aronsson

Publicerad 11 juni 2024

Hej John-Erik,

Frågan om vilka skyldigheter och rättigheter parterna i ett avtal har regleras inte i upphandlingslagstiftningen utan är en avtalsrättslig fråga. Vilka skyldigheter den upphandlande organisationen har i förhållande till leverantören regleras därmed av hur villkoren i det enskilda ramavtalet är utformade. Av en dom från Högsta domstolen framgår att det inte behöver finnas något uttryckligt villkor om ensamrätt i avtalet för att avtalet ändå ska kunna anses innebära en exklusiv rätt. För att bedöma om det föreligger en exklusiv rätt i det ramavtal som ni har tecknat med kommunen måste en bedömning dock göras i det enskilda fallet utifrån samtliga villkor som framgår av ramavtalet.

Skulle en upphandlande organisation vara bunden att köpa den aktuella tjänsten endast den leverantör som har tilldelats ramavtalet skulle ett frångående kunna utgöra ett kontraktsbrott, vilket kan resultera i skadeståndsskyldighet. Om parterna i avtalet inte kommer överens kan en talan om avtalsbrott väckas i allmän domstol, det vill säga i tingsrätten.

Är ni i behov av stöd och råd inom det avtalsrättsliga området rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Läs mer
Läs mer om vilka skyldigheter en upphandlande organisation har att avropa från ett upphandlat ramavtal i inläggen Ramavtal med oväntat låg beställning, bryter den upphandlande organisationen mot avtalet? och Är en upphandlande organisation skyldig att avropa från ett ramavtal? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
Högsta domstolens dom i mål NJA 2021 s. 643 – genom en avtalstolkning av ramavtalet kan man avgöra om det föreligger ensamrätt för leverantören.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

11 juni 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.