Start

Får upphandlande myndighet ge ersättning för anbudsgivning?

Publicerad 09 oktober 2019
Vi ska genomföra en upphandling av en viss typ av utbildning. För att göra en korrekt bedömning av anbuden, vill vi att de under utvärderingen genomför sin utbildning på plats hos oss. Utbildningen beräknas ta två timmar. Vi funderar på att ge alla anbudsgivare, som får möjlighet att presentera sin utbildning, en ersättning. Finns det något som motsäger sig det i LOU eller finns det något man ska ha i beaktande vid den typen av upplägg?

Karin

Publicerad 09 oktober 2019

Hej Karin,

Det går bra att lämna ersättning för anbudsgivning. Vilka villkor som gäller för att få ersättningen bör framgå av upphandlingsdokumenten i upphandlingen.

I sammanhanget kan det nämnas att ersättningar som den upphandlande myndigheten planerar att betala till anbudssökande eller anbudsgivare ska räknas in i värdet av upphandlingen.

Källhänvisningar
5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – angående värdet av en upphandling.

Med vänlig hälsning,

Gustav

10 oktober 2019 (Uppdaterat 09 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.