Start

Ska man ställa krav på Euro-klass på fordon?

Hej!
Jag har bara hittat att ni har krav avseende miljöklass (Euro) för tunga fordon (t ex tunga lastbilar) för godstransport. Varför inte för lätta fordon (t ex lätta lastbilar) när jag uppfattar att motsvarande regler gäller (fast med lite senare tidtabell)? Är det olämpligt att ställa samma eller liknande krav för lätta fordon som ni föreslår för tunga?

Anna Gustafsson

Publicerad 11 oktober 2019

Hej Anna,

Vi håller på med uppdatering av våra fordonskriterier.

Att ställa krav på Euroklass är relevant vid upphandling av tjänster. Det är lämpligt att ställa krav på Euroklass 5 eller senare.

Alla nya fordon som säljs måste ha det senaste euroklass, det är ett lagkrav. Därför har vi tagit bort det från våra fordonskriterier.

Med vänlig hälsning

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

16 oktober 2019

Hej!
Tack för ditt svar. Jag förstår det du skriver, men inte riktigt hur det är svar på mina frågor; utöver att ni håller på att uppdatera kriterierna. Jag tolkar ditt svar som att det är relevant att ställa krav på åtminstone Euroklass 5 både för för lätta och tunga fordon, och det är ju inte så troligt att alla leverantörer kör enbart med nytillverkade fordon.

Anna Gustafsson

16 oktober 2019

Hej Anna,

Om ni köper bilar för den egna organisationen så behöver ni inte ställa krav på Euroklass eftersom alla nya bilar har numera enligt lag detta.

Om ni köper en transporttjänst som persontransporter eller leverans av varor är Euroklass relevant eftersom leverantörerna kan ha fordon som inte är nya.

Läs mer
Se våra hållbarhetskriterier för persontransporterför mer information. Kategorin minibussar är väldig lik lätta lastbilar.

Med vänlig hälsning

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

17 oktober 2019 (Uppdaterat 09 februari 2022)

Hej
Vi skall upphandla värdetransporter och tänkte då ställa miljökrav på fordonen på nivå Bas.
Det står då i UHMs förslag på krav att det inte alltid passar på värdetransportbilar då de kanske inte klarar alla krav.
  • Vet ni vilka krav som är svåra att uppfylla eller behöver vi stämma av med t.ex befintlig leverantör?

Dan

26 februari 2020

Hej Dan,

Värdetransportbilarna är specialfordon. De miljökrav som vi har tagit fram är inte anpassade för specialfordon vilket innebär att det finns en risk för att värdetransportbilarna är för tunga för att ni skulle kunna använda er av våra kriterier för fordon.

Även om det inte är möjligt att ställa specifika miljökrav på fordonen är det generellt sett bra att ställa krav på förnyelsebara drivmedel som exempelvis biogas och el samt att fordonen är effektiva, det vill säga att fordonen använder så lite bränsle som möjligt vid körning. En ytterligare sak man kan göra är att efterfråga att motorn ska vara godkänd för att föras fram med exempelvis etanol eller biodiesel (HVO100).

Vad som kan vara bra att känna till är att personbilar och lätta transportfordon som registreras som nya i Sverige även måste klara kraven för Euro 6. För nya tunga fordon gäller EuroVI.

Att föra dialog med branschen inför en upphandling är något som vi rekommenderar. På så sätt säkerställer man redan innan upphandlingen annonseras att de krav och villkor som man avser ställa gällande exempelvis miljökrav är proportionerliga och inte konkurrensbegränsande.

Med vänlig hälsning,

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

02 april 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.