Start

Hur förhåller sig kraven vid byggnation till till exempel Miljöbyggnad?

Hej!

Jag undrar hur era krav gällande byggnation förhåller sig till miljöbyggnad? Jag ser ju att ni har krav inom många fler områden än de som omfattas av Miljöbyggnad, men när det gäller de områden som även finns med i Miljöbyggnad, har ni använd samma krav som dem då? Och i så fall, vilka betygsnivåer (Brons, Silver, Guld)?

Elin Dalardy

Publicerad 16 oktober 2019

Hej

Tack för frågan! Informationen finns för respektive kriterium, i kriteriebiblioteket eller i tillhörande tillämpningsbilaga. Där visas hur kriteriet förhåller sig till andra miljömärknings- eller klassningssystem. Men kriterierna i vår kriteriedatabas inom byggområdet är av lite olika ålder. De äldsta kriterierna kanske inte alla har sådan information men i alla uppdateringar skriver vi in det.

Kriterierna förhåller sig till miljömärknings- eller klassningssystem och/eller till tekniska krav framarbetade av Energimyndighetens beställargrupper för lokaler (BeLok) eller för bostäder (BeBo). Oftast utgår kriterierna från de nivåer eller tekniska krav som märkningarna eller systemen har. De äldsta kriteriernas utgår även från Byggandets kretsloppsråds rekommendationer och arbetades fram tillsammans med dem, de är uppdaterade sedan dess. (Byggandets kretsloppsråd, som var Byggindustriernas råd, lades ned för många år sedan.)

Kriteriernas fyller på sätt och vis rollen av att lyfta fram vissa av dem och formulera de tekniska kraven i märkningar och system så att de fungerar att ställa i en offentlig upphandling inom ramen för den juridik som råder där.

Exempel på hur sådan information hanteras i ett kriterium är Värmeförlusttalen (KravID: 11221) där informationsbilagan har ett kapitel (med start på sidan 16) som visar jämförelser. Vi har ingen översiktstabell över hur samtliga kriterier ligger i förhållande till andra system eftersom vi inte har haft tillräckligt med resurser för att ta fram en sådan men det hade varit fint att ha.

Kriterierna genomgår kontinuerliga uppdateringar enligt planering. Senast har vi uppdaterat inom området fuktsäkerhet som är publicerade, kommande att publiceras är uppdateringar av kriterier som säkerställer bra inomhusklimat och förhoppningsvis innan året är slut kommer övergripande energikriterier publiceras, (för att komplettera kriterierna om värmeförlusttal).

Det vi också gör i uppdateringarna är att anpassa kriterierna efter i vilken fas av byggprocessen de är tänkta att användas, se exempelvis kriteriet Fuktsäkerhetsansvar projektering (KravID: 11298).

Hoppas det besvarade frågan?

Läs mer
Alla våra hållbarhetskriterier hittar du i kriteriebiblioteket på vår webbplats.

Uppdaterad: den 11 november 2019

Med vänlig hälsning
Jens

Jens

Hållbarhetsspecialist

16 oktober 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.