Start

Måste man förhandla med samtliga anbudsgivare i ett förhandlat förfarande?

Publicerad 03 juni 2020
Hej! När det kommer till ett förhandlat förfarande, måste den upphandlande myndigheten förhandla med alla de har bjudit in att lämna anbud eller kan de välja t ex en anbudsgivare de förhandlar med? Och finns det något krav på hur många anbudsgivare den upphandlande myndigheten måste bjuda in för att kunna lämna anbud?

Tack för svar!

Elin

Publicerad 03 juni 2020

Hej Elin,

Måste man förhandla med samtliga anbudsgivare?
Det finns ingen bestämmelse som anger att den upphandlande myndigheten måste förhandla med alla leverantörer som har lämnat godtagbara anbud, ur ett affärsmässigt perspektiv kan det dock vara lämpligt att förhandla med alla leverantörer som myndigheten har bjudit in och som har lämnat godtagbara anbud. Att inte förhandla med alla leverantörer kan innebära att myndigheten missar det anbud som efter en förhandling skulle vara det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten eftersom alla anbudsgivare inte ges samma möjlighet att anpassa sina anbud efter myndighetens behov.

Om det har angetts i något av upphandlingsdokumenten får dock förhandlingarna delas upp i successiva steg för att minska antalet anbud. Med tillämpning av tilldelningskriterierna som angetts i upphandlingsdokumenten får den upphandlande myndigheten, efter varje steg, välja ut de anbud som myndigheten ska fortsätta förhandla om.

Hur många anbudssökanden ska bjudas in för att lämna anbud?
Det är upphandlingsdokumenten som styr hur många anbudssökande som ska bjudas in att lämna anbud. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska det vara minst tre anbudssökande som bjuds in för att lämna anbud vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering.

Om det upphandlande myndigheten har valt att dela upp förhandlingarna i successiva steg och därigenom minskat antalet anbud att förhandla om så ska det slutliga antalet anbud vara så stort att effektiv konkurrens uppnås. En förutsättning är dock att det finns ett tillräckligt antal anbud eller lämpliga anbudsansökningar.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kontrakt ska tilldelas till den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
  • 6 kap. 10 § LOU – förhandlingarna får delas upp i successiva steg för att minska antalet anbud om det har angetts i något av upphandlingsdokumenten
  • 4 kap. 7 § LOU – antal anbudssökande som ska bjudas in.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

12 juni 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.