Start

Vilka bestämmelser reglerar sekretess till förmån för enskilda personer?

Publicerad 18 augusti 2020
Hej,
Finns det några bestämmelser som reglerar sekretess när det gäller personuppgifter på anställda hos anbudsgivare/leverantörer?

Exempel:
Företag A levererar tjänster till myndighet X. Myndigheten får tillskickat sig ett brev där en anonym avsändare beskriver enskilda personer som är anställda av Företaget på ett klandervärt sätt.

Är uppgifterna om företagets anställda föremål för sekretess om det är så att det skulle vara skadligt för företaget eller för den anställde om uppgifterna lämnades ut?

Göran

Publicerad 18 augusti 2020

Hej Göran,

För att veta om en uppgift som har kommit in till en upphandlande myndighet omfattas av sekretess eller om uppgiften ska lämnas ut på begäran måste en sekretessprövning göras i det enskilda fallet. Det är den myndighet som förvarar handlingen som ska göra sekretessprövningen. Upphandlingsmyndigheten kan därför inte svara på om och i så fall vilka sekretessbestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen (OSL) som skulle bli tillämpliga.

Allmänt om att begära ut allmänna handlingar och myndigheters sekretessprövning
En handling som förvaras hos en upphandlande myndighet och är inkommen, är enligt definition en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att en myndighet på begäran ska lämna ut en allmän handling eller en uppgift i den, om den inte omfattas av sekretess enligt bestämmelserna i OSL. Det innebär att myndigheten har en skyldighet att genomföra en sekretessprövning innan handlingen eller uppgiften kan lämnas ut.

Läs mer
Läs mer om offentlighet och sekretess vid upphandling för leverantörer och för upphandlande organisationer på vår webbplats.
Källhänvisningar 
  • 6 kap. 2 § offentlighet- och sekretesslag (2009:400) (OSL) – sekretessprövning ska göras av den myndighet som förvarar handlingen
  • 6 kap. 4 § OSL – en myndighet ska på begäran lämna uppgift ur en allmän handling om inte uppgiften är sekretessbelagd.
Med vänlig hälsning,

Klara

21 augusti 2020 (Uppdaterat 26 augusti 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.