Start

Gäller bestämmelserna om onormalt låga anbud vid en förnyad konkurrensutsättning?

Hej,

Får vi tillämpa reglerna om onormalt låga anbud även i en förnyad konkurrensutsättning från ett ramavtal? Alltså om en av de leverantörer vi redan ingått ramavtal skulle sänka sina priser väldigt mycket och lämna ett mycket lågt anbudspris då vi genomför ett avrop, eller var reglerna endast tillämpliga då vi upphandlade ramavtalet?

Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning,
Erik

Erik

Publicerad 28 januari 2021

Hej Erik,

Bestämmelserna om onormalt låga anbud gäller även när upphandlingen genomförs enligt en förnyad konkurrensutsättning.

Det innebär att om det i samband med en förnyad konkurrensutsättning inkommer ett anbud som den upphandlande myndigheten bedömer som onormalt lågt så har myndigheten en skyldighet att begära en förklaring till det låga priset. Kan inte anbudsgivaren förklara det låga priset på ett tillfredsställande sätt eller om det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter så ska anbudet förkastas.

Individuell rapport vid en förnyad konkurrensutsättning
För varje kontrakt som ska tilldelas genom en förnyad konkurrensutsättning ska den upphandlande myndigheten upprätta en individuell rapport. I den individuella rapporten ska det framgå om ett anbud har förkastats som onormalt lågt och skälen till varför myndigheten har ansett att anbudet har varit onormalt lågt.

Läs mer
Läs mer om vad som gäller avseende onormalt låga anbud på vår webbplats samt i inläggen Får ett anbudspris vara hur lågt som helst, exempelvis nollanbud? .
Läs även en närliggande frågeställning i inlägget Kan man använda golvpriser i befintliga avtal? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, har den upphandlande myndigheten en skyldighet att begära en förklaring från leverantören. Om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt kan förklara det låga priset ska anbudet förkastas
  • prop. 2015/16:195 s. 793–796 – onormalt låga anbud vid offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna
  • 12 kap. 15 § LOU – en upphandlande myndighet ska upprätta en individuell rapport för varje kontrakt som tilldelas med undantag för kontrakt som tilldelas på grundval av ett ramavtal med en leverantör eller där tilldelning sker utifrån en fördelningsnyckel
  • 12 kap. 16 § första punkten LOU – av en individuell rapport ska framgå skäl till att ett anbud som har förkastats har ansetts vara onormalt lågt.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

09 februari 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.