Start

Sekretess för prisuppgifter i fakturor?

Publicerad 20 september 2021
Hej
Ifall en leverantör har sekretessbelagt A-pris i upphandlingar, ska även fakturor med samma priser sekretessbeläggas. En annan leverantör kan lätt få ut fakturor för att få tag i informationen.

Frida

Publicerad 20 september 2021

Hej Frida,

Inledningsvis vill vi förtydliga att en leverantör inte kan sekretessbelägga en uppgift, det kan endast den upphandlande organisationen göra. En leverantör kan däremot begära att en uppgift ska omfattas av sekretess. Den upphandlande myndigheten ska dock alltid göra en självständig prövning om en uppgift omfattas av sekretess eller inte. Det gäller oavsett om en leverantör har inkommit med en sådan begäran eller inte. Vidare ska en självständig sekretessprövning göras varje gång en allmän handling begärs ut.

Detta innebär att proceduren är densamma i ärenden som berör utlämnande av fakturor som utlämnande av anbud. Till detta ska nämnas att det är uppgiften i sig som är relevant att titta på vid varje tillfälle då den begärs ut, inte i vilken handling som uppgiften finns. Vid en och samma sekretessprövning kan därför en uppgift om till exempel pris komma att bedömas som skyddsvärd oavsett om den finns i en faktura eller i ett anbud.

Några exempel på domar som berör utlämnande av fakturor är
  • Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 401–18
  • Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2740–16
  • Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2652–16
Läs mer
Du kan läsa mer om offentlighet och sekretess i offentlig upphandling på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Mattias

21 september 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.