Start

Kan jag initiera en upphandling för att sälja in min idé eller mitt verktyg?

Hej

Jag har en digital idé för sjukvården som kan rädda liv. I dagsläget har dom inget liknande verktyg. Hur initierar man som företag en upphandling för detta? Som jag förstått det är det sjukvården som alltid initierar. Kan man göra detta innan verktyget är klart?

Robin

Publicerad 09 november 2021

Hej Robin,

Det stämmer att det är den upphandlande organisationen som, utifrån sina behov, initierar att genomföra en upphandling. Detta hindrar dock inte leverantörer från att kontakta upphandlande organisationer och marknadsföra sin vara, tjänst eller idé till den offentliga verksamheten. Detta kan vara ett bra sätt att få den upphandlande organisationen att förstå att de har ett behov av det som du kan erbjuda.

Hur upphandlar man något som ännu inte finns på marknaden eller som bara en leverantör kan erbjuda?
En upphandlande organisation har en relativt långtgående frihet att utforma sin upphandling och ställa de krav och villkor som behövs för att uppnå syftet med upphandlingen och tillgodose organisationens behov. En förutsättning är dock att dessa krav och villkor har en koppling till föremålet för upphandlingen och är förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, däribland proportionalitetsprincipen.

Även fast det inte finns någon konkurrens finns alltså inget hinder mot att annonsera en upphandling för att uppsöka den eventuella konkurrens som kan finnas. Om en upphandling annonseras och det endast inkommer ett godtagbart anbud som uppfyller det ställda kraven finns inget hinder mot att slutföra upphandlingen. Det finns även en möjlighet att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Läs mer om detta i inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal. Se även inläggen Får man ställa krav som möjliggör enbart en leverantör? i vår Frågeportal och Undantag från upphandling om det bara finns en aktuell leverantör? i vår Frågeportal. 
 
Stimulera marknaden genom innovationsupphandling
Om det som ska upphandlas ännu inte finns på marknaden kan innovationsupphandling, eller att upphandla en viss effekt eller ett särskilt utfall, vara framgångsrik metod. Detta är något som du kan informera dina potentiella kunder om.

Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att en innovation upphandlas. Det är inte möjligt, eftersom det inte går att veta om en ny lösning är en innovation innan den kommit till lyckad användning i slutet av processen. Innovationsupphandling handlar i stället om avsikten: att en upphandlande organisation i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar.

Innovationsupphandling är inte en särskild metod eller förfarande. Det rör sig snarare om ett sätt att främja utveckling i och genom en offentlig upphandling. Därmed följer innovationsupphandling samma process som all annan offentlig upphandling, med alla dess valmöjligheter. Förutsättningarna är inte annorlunda men vissa aspekter kan behöva betonas särskilt.

Läs mer om innovation i upphandling på vår webbplats
 
Läs mer
Läs mer om att göra affärer med offentlig sektor på vår webbplats. Se även inläggen Hur blir jag leverantör till offentlig sektor?Hur blir jag leverantör till den offentliga sektorn? och Hur får man uppdrag som konsult?.

Återkom gärna om du har några följdfrågor!

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

12 november 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.