Start

Hur blir jag leverantör till den offentliga sektorn?

Publicerad 05 mars 2019
Hej!

Jag är en 22-årig ekonomistudent i Lund och håller på att ta fram ett nytt koncept inom varuautomatbranschen. Konceptet är hämtat från USA där man enkelt kan köpa sallader och annan god och fräsch mat direkt från en varuautomat.

Ett viktigt segment för mig blir således universitet och sjukhus. Jag förstår det som att sådana offentliga institutioner måste upphandla avtal så att bara en aktör får plats per gång. Det är alltså inte tillåtet för mig att bara ställa upp en maskin i, till exempel, en universitetsbyggnad.

Jag har ingen tidigare erfarenhet av offentlig upphandling och vet inte hur det fungerar. Om jag vill få tillstånd att använda mina automater på universitet och sjukhus, hur fungerar detta och hur tycker Du att jag ska gå tillväga?

Jag hoppas min fråga är klar och tydligt, annars får du gärna återkomma med följdfrågor.

Stort tack för din tid och ser fram emot svar,

Per Isberg

Per Isberg

Publicerad 05 mars 2019

Hej Per,

Kan en upphandlande myndighet ha flera leverantörer? 
Svaret på frågan om en upphandlande organisation kan ha flera leverantörer beror på hur det befintliga avtalet ser ut mellan den upphandlande organisationen och den nuvarande leverantören av varuautomater. Om det befintliga avtalet innebär att en leverantör har en ensamrätt att leverera varuautomater så kan den upphandlande organisationen vara bunden av detta.

Även om den upphandlande organisationen redan har ett avtal för varuautomater kan det ändå finnas ett behov hos den upphandlande organisationen som inte täcks av det befintliga avtalet. I sådana fall kan det vara möjligt för den upphandlande myndigheten att initiera en upphandling av din produkt.

För att få reda på hur de nuvarande avtalen samt hur organisationens behov ser ut hänvisar vi dig att i första hand vända dig till respektive upphandlande organisation för information om vilka möjligheter som finns för att få leverera till dem.

Att bli leverantör till offentlig sektor
Att göra affärer med offentlig sektor skiljer sig i ett inledande skede inte så mycket åt från att göra affärer med privat sektor. Om du inte känner till att någon av dina potentiella kunder (universiteten och regionerna) kommer att annonsera en upphandling av just det du erbjuder, kan det vara en god idé att kontakta dem för att undersöka om de är intresserade av din produkt.

Om organisationerna ser ett behov av din produkt kan de sedan antingen genomföra en direktupphandling eller annonsera en upphandling där du kan delta som anbudsgivare.

Att delta i en upphandling
När upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen är det möjligt för den upphandlande organisationen att genomföra en direktupphandling, vilket innebär att myndigheten inte har någon skyldighet att annonsera upphandlingen. Läs gärna mer om direktupphandling på vår webbplats.

Om upphandlingens värde överstiger direktupphandlingsgränsen ska upphandlingen som utgångspunkt annonseras. Upphandlingen ska då annonseras på någon av de annonseringsdatabaser som finns. Exempel på vart du kan annonser finns på vår webbplats. Dina potentiella kunder kan även ha information om pågående upphandlingar på sina respektive webbplatser.

För att delta i offentlig upphandling behövs det ingen registrering eller tillstånd. Det kan dock förekomma krav i upphandlingar att man som leverantör ska vara registrerad ett visst register eller ha tillstånd att tillhandahålla en viss tjänst. Detta ska framgå av upphandlingsdokumenten som ska finnas tillgängliga i annonsen om upphandlingen.

På vår webbplats finner du information och tips på hur man kan förbereda sitt företag och hitta affärsmöjligheterna till den offentliga sektorn, se länk nedan.

Bli underleverantör
Upphandlande organisationer kan även redan ha ramavtal för den här typen av varor och tjänster som du vill erbjuda. I sådana fall kan du undersöka möjligheten att bli underleverantör till en befintlig leverantör som redan är ansluten till ramavtalet.

Läs merMed vänlig hälsning,

Rasmus

07 mars 2019 (Uppdaterat 12 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.