Start

Hur fungerar sekretess för icke vinstdrivande verksamheter?

Publicerad 12 november 2021
Om en icke-vinstdrivande verksamhet lämnar anbud i en offentlig upphandling, kan denna verksamhet begära sekretess på samma villkor som en anbudsgivare som är ett vinstdrivande företag? Bedöms exempelvis skaderekvisitet annorlunda baserat på om det finns ett vinstintresse eller ej?

Carl Grufman

Publicerad 12 november 2021

Hej Carl,

Det framgår inte av din fråga vilken bestämmelse för sekretess som din fråga rör. Baserat på frågans utformning antar vi att det är 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Vi kan inte se att endast den omständighet att en leverantör bedriver en icke-vinstdrivande verksamhet inte skulle ha några ekonomiska intressen som kan omfattas av 31 kap. 16 § OSL. Ekonomiska intressen för en icke-vinstdrivande verksamhet skulle till exempel kunna röra återinvestering i den egna verksamheten eller möjligheten att skala upp eller utvidga sin egen verksamhet.

Den upphandlande organisationen ska göra en självständig sekretessprövning varje gång en begäran om allmän handling inkommer. Om det av särskild anledning kan antas att leverantören lider skada till följd av att uppgiften lämnas ut så ska uppgiften sekretessbeläggas. Motsvarande bedömning ska göras oavsett om det är en organisation som har ett vinstintresse eller ej. Olika organisationers förutsättningar kan naturligtvis påverka bedömningen om de aktuella uppgifterna kan leda till skada för organisationen eller inte. En bedömning behöver därför alltid göras i det enskilda fallet.

Se gärna vår webbplats för mer information om offentlighet och sekretess.

Källhänvisningar 
31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) – sekretess för enskilds drifts- eller affärsförhållanden.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

18 november 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.