Start

Hur ska upphandlande organisationer hantera sanktionerna mot Ryssland?

Publicerad 10 mars 2022
Hur ska man som upphandlande myndighet hantera det faktum att Ryssland och vissa ryska individer, vissa transaktioner mm omfattas av sanktioner beslutade av EU? I nya upphandlingar? Existerande avtal?

Anna

Publicerad 10 mars 2022

Hej Anna,

Vi har nu publicerat ett webbstöd om sanktionerna mot Ryssland och Belarus där du hittar information om sanktionerna och förhållandet till den offentliga upphandlingen i Sverige. Vid eventuella följdfrågor får du gärna återkomma, antingen genom att ställa en fråga här i Frågeportalen eller genom att ringa eller chatta med oss.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

10 maj 2022

Hej! Gäller det alla offentliga upphandlingar i Europa (och därmed i Sverige)? Eller bara över en vis gräns (europeiska upphandlingar)?

Marina

13 juni 2022

Hej Marina,

EU har beslutat om flera sanktioner i förhållande till Ryssland och Belarus genom ett antal olika förordningar. I det webbstöd vi har tagit fram redogör vi för de sanktioner som vi bedömt främst är intressanta ur ett upphandlingsperspektiv. De sanktioner vi redogör för är:
För att besvara din fråga är det nödvändigt att skilja på de olika sanktionerna.

Sanktionerna som innebär ett förbud mot tilldelning och fullgörande av offentliga kontrakt gäller alla kontrakt som omfattas av de fyra upphandlingsdirektiven som genomförs genom de svenska upphandlingslagarna. Förbuden gäller alltså offentliga upphandlingar över tröskelvärdena som omfattas av upphandlingslagarna, med några undantag. Förbuden gäller även vissa kontrakt som är undantagna såväl de svenska upphandlingslagarna som upphandlingsdirektiven.

Importförbuden och förbuden mot betalningar till vissa personer och organisationer riktar sig mot alla aktörer inom unionens territorium och är inte kopplade till upphandlingsdirektiven och tröskelvärdena. Dessa sanktioner behöver därför upphandlande organisationer beakta oavsett om värdet av en upphandling över- eller understiger tröskelvärdena.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

17 juni 2022

Ni nämner att "Förbuden inbegriper även underleverantörer, leverantörer eller enheter vars kapacitet utnyttjas i upphandlingen om de står för mer än 10 procent av kontraktets värde."
Men vad gäller för konsortieparter?

Upphandlare

18 juni 2024

Hej,

Ett konsortium innebär att flera företag går samman för att lämna ett gemensamt anbud. I det fallet är alla företag som ingår i konsortiet att se som leverantör, vilket innebär att det inte är tillåtet att tilldela kontraktet till konsortiet om det skulle visa sig att ett av de företag som ingår i konsortiet omfattas av sanktionerna. Enligt kommissionens frågor och svar om sanktionerna innebär detta till exempel att ingen av medlemmarna i konsortiet till mer än 50 % får ägas av en rysk aktör. Detta ska beräknas individuellt för varje part.

Källhänvisningar
Kommissionens frågor och svar, Frequently asked questions - public procurement, fråga 31 – How is the 50% ownership calculated in the case of consortia? The limit is calculated individually. It applies to each consortium member. None of them can be Russian owned for over 50%.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

24 juni 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.