Start

Hur vet jag om en viss tjänst omfattas av bilaga 2?

Hej.

Jag tycker att det här med CPV-koder och vilka tjänster som omfattas av bilaga 2 är krångligt. Finns det någon vägledning?

Med vänlig hälsning,
Lars

Lars

Publicerad 06 april 2022

Hej Lars,

De CPV-koder som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU) avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Utgångspunkten är alltså att det som ska upphandlas är en tjänst och inte en vara. För att avgöra om en tjänst omfattas av bilaga 2 till LOU måste en bedömning göras avseende vilken CPV-kod som bäst beskriver tjänsten. Hur ett kontraktsföremål ska klassificeras är upp till den upphandlande organisationen att avgöra inför varje upphandling och en bedömning behöver göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten ger endast generell vägledning inom ramen för vår Frågeservice och kan därför inte bedöma vilken CPV-kod som ska användas för att beskriva en viss tjänst. På SIMAP:s webbplats finns en del information om klassificeringssystemet och även Förklarande anmärkningar om vissa huvud- och undergrupper.

Utöver de förklarande anmärkningarna saknas det vägledning om hur enskilda CPV-koder ska tolkas och tillämpas. Den upphandlande organisationen ska sträva efter att välja den kod som bäst stämmer överens med det tänkta föremålet för upphandlingen. Även om den upphandlande organisationen blir tvungen att använda flera olika koder ska en enda kod väljas för upphandlingsmeddelandets titel. Om CPV-koden inte är tillräckligt exakt ska den upphandlande organisationen hänvisa till den huvudgrupp, grupp, undergrupp eller kategori som bäst beskriver det tilltänkta föremålet för upphandlingen.

Läs mer
Du kan läsa mer om att använda CPV-koder vid offentlig upphandling på vår webbplats.

Även inlägget Kan en felaktig CPV-kodning i annonseringen prövas i domstol? i vår Frågeportal kan vara av intresse att läsa.

Källhänvisning
LOU-direktivet, skäl 114-119 – om sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Med vänlig hälsning,

Joel

Jurist

06 april 2022 (Uppdaterat 25 april 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.